Chúc mừng Ngày Bông thế giới 7/10 (World Cotton Day)

Ngày này được thiết lập thông qua sự hợp tác của sáu tổ chức (ICAC, FAO, ITC, UNCTAD, UNIDO và WTO) tại Geneva, Thụy Sĩ vào năm 2019 với mục tiêu:

  • Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng mang tính toàn cầu của bông,
  • Xem bông như một mùa vụ nông nghiệp chủ chốt cho nền kinh tế,
  • Khuyến khích các sáng kiến về bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Kể từ đó, Ngày Bông thế giới đã được tổ chức hàng năm để thúc đẩy và khen ngợi các giá trị thực tiễn và tính linh hoạt của bông.

Posted in Tin ngành, Tin Tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *