Nhà máy 2

Địa chỉ Văn phòng và Nhà máy 2: Lô C5-10, Đường N8, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Tổng số rotor: 6,192 rotors

Máy móc thiết bị:

  • Hệ thống dây Bông và máy Chải: Trutzschler – TC 15
  • Hệ thống lọc bụi: Luwa
  • Hệ thống máy OE BD 480, BD 7: Saurer Schlafhorst rotor spinning machines BD 480, BD 7